SINGLE AXLE STEEL SIDE UT.3K

 • Gvwr

  2,990 lbs

 • Payload

  1,746 - 2,205 lbs

 • Length

  8 -14'

SINGLE AXLE FLAT DECK F.3K

 • Gvwr

  2,990 lbs

 • Payload

  1,742 - 2,255 lbs

 • Length

  8 -14'

MINI-TANDEM STEEL SIDE MT.UT.3K

 • Gvwr

  2,990 lbs

 • Payload

  1,601 - 2,081 lbs

 • Length

  8 - 16'

SINGLE AXLE STEEL SIDE UT.5K

 • Gvwr

  5,000 lbs

 • Payload

  3,556 - 4,042 lbs

 • Length

  8 -14'

MINI-TANDEM FLAT DECK MT.F.3K

 • Gvwr

  2,990 lbs

 • Payload

  1809 - 2,068 lbs

 • Length

  8 -14'

TANDEM AXLE STEEL SIDE UT.7K

 • Gvwr

  7,000 lbs

 • Payload

  4,762 - 5,198 lbs

 • Length

  12 -20'

TANDEM AXLE STEEL SIDE UT.10K

 • Gvwr

  9,900 lbs

 • Payload

  7,130 - 7,468 lbs

 • Length

  16 - 22'

TANDEM AXLE STEEL SIDE UT.14K

 • Gvwr

  14,000 lbs

 • Payload

  11,074 - 11412 lbs

 • Length

  16 - 22'

EQUIPMENT TRAILER CE.7K

 • Gvwr

  7,000 lbs

 • Payload

  4,715 - 5,080 lbs

 • Length

  14 -20'

SCISSOR LIFT TRAILER SL.7K

 • Gvwr

  7,000 lbs

 • Payload

  5,175 lbs

 • Length

  10'

EQUIPMENT TRAILER CE.10K

 • Gvwr

  9,900 lbs

 • Payload

  6,786 - 7,497 lbs

 • Length

  14 - 24'

SCISSOR LIFT TRAILER SL.10K

 • Gvwr

  9,900 lbs

 • Payload

  7,737 - 7,569 lbs

 • Length

  10 -12'

Equipment Trailer CE.14K

 • Gvwr

  14,000 lbs

 • Payload

  10,730 - 11,441 lbs

 • Length

  14 - 24'

SCISSOR LIFT TRAILER SL.14K

 • Gvwr

  14,000 lbs

 • Payload

  11,066 - 11,513 lbs

 • Length

  12 - 16'

EQUIPMENT TRAILER CE.21KTR

 • Gvwr

  21,000 lbs

 • Payload

  17,048 - 17,370 lbs

 • Length

  18 - 24'

SINGLE AXLE GRAVITY TILT TL.5K

 • Gvwr

  5,200 lbs

 • Payload

  3,554 - 3,854 lbs

 • Length

  12 - 14'

SINGLE AXLE GRAVITY TILT TL.7K

 • Gvwr

  7,000 lbs

 • Payload

  5,456 - 5,576 lbs

 • Length

  12 -14'

GRAVITY SPLIT TILT TL.10K

 • Gvwr

  9,900 lbs

 • Payload

  7,119 - 7,374 lbs

 • Length

  17.5' - 21'

HYDRAULIC POWER-TILT ETL.10K

 • Gvwr

  9,900 lbs

 • Payload

  7,006 - 7,136 lbs

 • Length

  18 - 20'

GRAVITY SPLIT TILT TL.14K

 • Gvwr

  14,000 lbs

 • Payload

  11,033 - 11,288 lbs

 • Length

  17.5 - 21'

HYDRAULIC POWER-TILT ETL.14K

 • Gvwr

  14,000 lbs

 • Payload

  10,676 - 11,071 lbs

 • Length

  18 - 24'

DECK OVER HYDRAULIC POWER-TILT ETL.14K

 • Gvwr

  14,000 lbs

 • Payload

  9,112 - 9,600 lbs

 • Length

  22 - 26'

HYDRAULIC POWER-TILT ETL.21KTR

 • Gvwr

  21,000 lbs

 • Payload

  16,706 - 16,994 lbs

 • Length

  24 - 26'

DECK OVER HYDRAULIC POWER-TILT ETL.21KTR

 • Gvwr

  21,000 lbs

 • Payload

  15,401 - 15,718 lbs

 • Length

  24 - 26'

SINGLE AXLE DUMP DT.5K

 • Gvwr

  5,200 lbs

 • Payload

  3,082 - 3,191 lbs

 • Length

  8 - 10'